PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kurs języka polskiego

Kurs języka polskiego dla studentów zagranicznych prowadzony jest w szczególności dla osób przejeżdżających z uczelni partnerskich z Kazachstanu i Ukrainy. Zajęcia proponowane są dla studentów bez podstawowej znajomości języka polskiego. Jest to kurs kwalifikacyjny jednosemestralny, prowadzony w wymiarze 45 godzin. Jego celem jest nauczenie studentów podstawowego słownictwa niezbędnego w codziennej komunikacji, poprawnej wymowy, budowania prostych zdań, płynnego czytania tekstów oraz zapisywania wyrazów i krótkich wypowiedzeń. Podczas ćwiczeń studenci poznają nie tylko gramatykę i słownictwo polskie, ale także pewne cechy naszej odmienności kulturowej, która przejawia się choćby w nazwach typowo polskich potraw. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach oraz napisanie testu weryfikującego zdobytą wiedzę. Program kursu prowadzony jest na podstawie podręcznika Krok po kroku polski. Poziom 1 autorstwa Iwony Stempek, Anny Stelmach, Sylwii Dawidek i Anety Szymkiewicz. Osobą prowadzącą kurs jest od 2016 roku dr Michał Janeczek.