Helpdesk

O programie

Program Erasmus, który powstał w 1987 r. jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. 

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020. 

Obecnie Program Erasmus+ wspiera współpracę międzynarodową uczelni poprzez:

umożliwienie studentom wyjazdów zagranicznych na studia i na praktyki (działania SM)
umożliwienie kadrze dydaktycznej wyjazdów zagranicznych do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć (STA)
umożliwienie pracownikom uczelni wyjazdów zagranicznych w celach szkoleniowych (STT)
zachęcanie uczelni do udziału w projektach europejskich