PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia

Wyjazdy na część studiów

Studia odbywane w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

Do JAKIEJ UCZELNI można wyjechać?
Do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoim Instytutem

Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią - Dunaújvárosi Egyetem (Węgry) - ekonomia/ administracja , Hochschule Stralsund (Niemcy) ekonomia, Saxion Enschede (Holandia) ekonomia, University College  ASPIRA Split (Chorwacja) ekonomia i administracja, Instituto Politécnico de Santarém (Portugalia) - ekonomia i administracja, University of Cooperative Education Bautzen (Niemcy) - ekonomia i administracja.

Instytut Lingwistyki Stosowanej - Mondragon University Eskoriatza (Hiszpania) - filologia angielska i hiszpańska, Technical University of Liberec (Czechy) - filologia angielska, Tampereen ammattikorkeakoulu - TAMK Tampere (Finlandia) - filologia angielska

Instytut Pedagogiczny - Fachhochschule Sankt Pölten (Austria) - pedagogika, Helsinki Metropolia University (Finlandia) - pedagogika, Hochschule Merseburg (Niemcy) - pedagogika, Saxion Enschede (Holandia) - pedagogika, Technical University of Liberec (Czechy) - pedagogika.

Instytut Politechniczny - Dunaújvárosi Egyetem (Węgry) - informatyka / mechanika i budowa maszyn/mechatronika, Fachhochschule Sankt Pölten (Austria) - informatyka, Hochschule Darmstadt (Niemcy) - elektrotechnika/mechatronika, Hochschule Hannover (Niemcy) - mechanika i budowa maszyn/mechatronika, TAMK Tampere (Finlandia) - mechanika i budowa maszyn, Hochschule Merseburg (Niemcy) - informatyka, University of Cooperative Education Bautzen (Niemcy) - elektrotechnika.


Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej - Fachhochschule Sankt Pölten (Austria) - fizjoterapia, University College ASPIRA Split (Chorwacja) - wychowanie fizyczne, Instituto Politécnico de Santarém (Portugalia) - wychowanie fizyczne.

 

NA JAK DŁUGO?
Pobyt za granicą w ramach Erasmusa może trwać od 3 do 12 miesięcy. Uczelnie wysyłają swoich studentów na okres, który łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. Pobyt nie może wykroczyć poza jeden, ten sam rok akademicki.

KIEDY?
Na część studiów możesz wyjechać po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich).

JAKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ KRYTERIA?
Masz szanse na wyjazd, jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce (średnia ocen min. 3,76) i znasz język obcy w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Pamiętaj, że w goszczącej uczelni musisz brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy.
Uczelnia może też określić dodatkowe kryteria oceny kandydatów, np. motywacja, aktywność na uczelni, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.

Formalności przed wyjazdem
Przed wyjazdem trzeba podpisać dwa dokumenty obowiązujące w programie Erasmus:

"porozumienie o programie zajęć" (Learning Agreement),
umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium.
"Porozumienie o programie zajęć" (Learning Agreement) zawiera wykaz przedmiotów, jakie zobowiązujesz się zaliczyć w uczelni zagranicznej, zatwierdzony przez Twój macierzysty wydział. Przed wyjazdem "porozumienie" muszą podpisać trzy strony: uczelnia przyjmująca, macierzysta i Ty.

Umowa z uczelnią macierzystą określa warunki wyjazdu, sposób wypłaty i rozliczenia stypendium oraz inne zobowiązania każdej ze stron.

 

Pliki do pobrania