PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia magisterskie w Niemczech (Joint Studies)

Wyjazd na całe studia magisterskie w Hochschule Darmstadt 

Na podstawie porozumienia pomiędzy Instytutem Politechnicznym PWSZ Leszno a Wydziałem Elektrotechniki i Techniki Informacyjnej Hochschule Darmstadt absolwenci kierunku elektrotechnika po zakończonych studiach I stopnia w Lesznie mogą rozpocząć studia magisterskie na kierunku Electrical Engineering bez egzaminu wstępnego, bez różnic programowych i bez czesnego. Porozumienie zapewnia 2 miejsca rocznie na studiach magisterskich dla absolwentów PWSZ. Na pierwszym semestrze studiów w Darmstadt student wybiera wraz z promotorem temat odpowiadający na potrzeby zgłoszone przez przedsiębiorstwa współpracujące z Hochschule Darmstadt. Praca magisterska będzie polegała na rozwiązaniu konkretnego problemu technicznego, np. zaprojektowanie układu zabezpieczającego. Za pracę wykonaną na praktykach zawodowych student będzie otrzymywał stypendium w wysokości do 1000 EURO miesięcznie. 

 

Pliki do pobrania