PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
24 stycznia 2020

Szkoła Letnia 2019

Szkoła Letnia 2019
W ramach międzynarodowej szkoły letniej zrównoważonej turystyki - Ukraińsko-Polska Szkoła Młodzieżowej Turystyki „Podróżuj i szanuj!” gościmy 19 studentów i wykładowców Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego z Humania, Ukraina.

W ramach międzynarodowej szkoły letniej zrównoważonej turystyki - Ukraińsko-Polska Szkoła Młodzieżowej Turystyki „Podróżuj i szanuj!” gościmy 19 studentów i wykładowców Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego z Humania, Ukraina.

Priorytet realizacji projektu: wzmocnienie dialogu międzykulturowego na temat ujawnienia wspólnej przeszłości, zwalczanie uprzedzeń i stereotypów w zrozumieniu wspólnej historii i we współczesnych relacjach.

Podczas projektu uczestnicy także gromadzą doświadczenie w tworzeniu infrastruktury turystycznej dla zrównoważonego rozwoju społeczności; poznają Turystyczne Leszno w perspektywie dialogu międzykulturowego oraz jego dziedzictwo historyczne; uczestniczą w prezentacji strategii rozwoju regionu itd.