PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
18 listopada 2020

Uniwersytet w Dunaújváros - Międzynarodowy Tydzień Nauki (Węgry)

Uniwersytet w Dunaújváros - Międzynarodowy Tydzień Nauki (Węgry)

W dniach 9-11 listopada br. na partnerskim Uniwersytecie w Dunaújváros (Węgry) odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Tygodnia Nauki (Week of Science) połączona z interdyscyplinarną konferencją naukową "Challenges to the Science in the 21st Century", podzieloną na 3 obszary:
Zrównoważony rozwój i cyfryzacja - eng. "Sustainability and digitization",
Wyzwania edukacyjne - eng. "Pedagogical challenges ",
Nauka kształtująca przyszłość - wyzwania dla nauk społecznych - eng. "Future-shaping science - Challenges to Social Sciences".
Niestety pandemia koronawirusa Sars-COV-2 spowodowała, że tegoroczne wydarzenie było zupełnie inne od tych organizowanych w przeszłości, gdyż w całości zostało zorganizowane w internecie w wersji on-line. Taka formuła spowodowała, że konferencja przyciągnęła wielu międzynarodowych prelegentów z krajów takich jak np. Brazylia, Chiny, Rosja, Rumunia, Słowenia, Portugalia, Turcja, którzy mogli w niej uczestniczyć bez konieczności pokonywania wielu kilometrów. Warto nadmienić, że JM Rektor dr Janusz Poła, prof. PWSZ wspólnie z dr hab. Istvánem Andrásem (Rektorem Uniwersytetu w Dunaújváros) dokonali symbolicznego otwarcia, a także przekazali ucyfrowione pozdrowienia dla uczestników i organizatorów Międzynarodowego Tygodnia Nauki .

W samej konferencji oczywiście nie zabrakło także przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, którzy wygłosili następujące referaty:

dr Anna Maćkowiak - Instytut Pedagogiczny - "From Fascination with New Technologies to Media Addiction. Analysis of the Phenomenon in Relation to Different Age Groups",
mgr Roman Martynów - Instytut Lingwistyki Stosowanej - " Log in and Log out. Facing the Digital Reality in Education",
mgr Mikołaj Zgaiński - Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą / Instytut Politechniczny - " Sport in Poland in a COVID-19 time".


Dziękujemy za zaproszenie i współpracę naszym węgierskim partnerom i głęboko wierzymy, że za rok w listopadzie spotkamy się osobiście. Warto podkreślić, że kooperacja uczelni z Dunaújváros i Leszna przy organizacji Międzynarodowego Tygodnia Nauki jest jednym z elementów żywej współpracy obu miast partnerskich.


-