PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
19 października 2020

Ważne! Informacje odnośnie mobilności studentów i pracowników

Zarządzenie nr 67/2020 Rektora PWSZ w Lesznie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad postępowania w PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID - 19

W związku z tym:

"5)Wyjazdy służbowe pracowników i studentów Uczelni oraz przyjazdy do Uczelni osób zza granicy, w tym przyjeżdzających w ramach stałych umów o współpracy naukowej, dydaktycznej lub w ramach indywidualnych staży, projektów lub programów mobilnościowych, są realizowane z uwzględnieniem ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz z zachowaniem aktualnych na dzień wyjazdu/przyjazdu zaleceń sanitano-epidemiologicznych dotyczących zarówno warunków pobytu, jak  i ewentualnej kwarantanny lub obowiązujących testów diagnostycznych. Decyzje w tym zakresie podejmuje Rektor na wniosek: Prorektorów, Kanclerza lub dyrektorów instytutów."

W związku z zaistniałą sytuacją, wszystkie wyjazdy studentów, w ramach programu Erasmus+, w semestrze zimowym zostały zablokowane. Odnośnie wyjazdów w semestrze letnim, decyzja zostanie podjęta w zależności od sytuacji epidemiologicznej.W przypadku wyjazdów wykładowców, decyzję o ewentualnym wyjeździe podejmuje Rektor. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Pliki do pobrania