PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
25 listopada 2020

Zagraniczne praktyki Erasmus+ 2020/2021 – rekrutacja trwa!

Zagraniczne praktyki Erasmus+ 2020/2021 – rekrutacja trwa!

Erasmus+ wspiera studentów chcących rozwijać swoje umiejętności zawodowe i językowe w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie. Program jest skierowany do studentów, którzy są obecnie zapisani na studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktoranckie na uczelniach w krajach programu. Polska od 1998 roku uczestniczy w programie Erasmus+. Nasza uczelnia posiada Kartę Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego i dysponuje funduszami przeznaczonymi na wyjazdy zagraniczne naszych studentów. Zapraszamy zatem do zapoznania się z programem i z procedurami rekrutacyjnymi. Obecnie rekrutujemy na praktyki na lato 2021. Pragniemy zachęcić również do odbycia praktyk zagranicznych tuż po ukończeniu studiów na naszej uczelni. W takim przypadku wniosek również należy złożyć jeszcze w trakcie studiów.

Korzyści

Podczas zagranicznych praktyk w ramach programu Erasmus+ możesz nie tylko poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i interkulturowe, ale także nabyć „umiejętności miękkie” cenione przez przyszłych pracodawców. Erasmus+ wspiera naukę języka używanego w miejscu praktyk zapraszając uczestników do korzystania z Pomocy Językowej  Online.

Czas trwania

Praktyki trwają minimum 2 miesiące. Miejsce i program praktyk powinny być tak dobrane, by były zintegrowane z planem studiów na danym kierunku studiów. Możesz odbyć praktyki w dowolnej organizacji w kraju programu Erasmus+ z wyjątkiem instytucji, organów i agencji UE.

Wsparcie finansowe

Wysokość stypendium zależy od kosztów utrzymania w Twoim kraju oraz w kraju docelowym. Obecnie miesięczna kwota to 500-600 Euro. Dokładne dane otrzymasz telefonicznie lub po wysłaniu zapytania drogą mailową lub telefonicznie:  dwz@pwsz.edu.pl  /  tel. 655287878 .

Uznawanie praktyk zagranicznych na naszej uczelni

Władze uczelni i dyrektorzy poszczególnych instytutów wręcz zachęcają studentów do odbycia praktyk zawodowych zagranicą. Ty, Twoja uczelnia i organizacja przyjmująca podpisują porozumienie o programie praktyk, aby zapewnić przejrzystość i efektywność. Dokumenty wystawiane przez organizację przyjmującą praktykanta są podstawą do zaliczenia praktyk przez opiekuna praktyk na danym kierunku studiów.

Procedura aplikacyjna krok po kroku

W razie zainteresowania wyjazdem na praktyki zagraniczne prosimy:

• wypełnić formularz zgłoszeniowy do 12 marca 2021

• złożyć formularz zgłoszeniowy w uczelnianym Dziale Współpracy z Zagranicą w pok. 114/115 lub elektronicznie na adres dwz@pwsz.edu.pl (skan) lub korzystając ze skrzynki DWZ przy pok. 114

• przejść pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną (3 pytania)

• współpracować w celu sprawnego przygotowania dokumentów stypendialnych

W procesie rekrutacyjnym dokonamy wyboru stypendystów na podstawie uczciwych i przejrzystych kryteriów. Następujące czynniki decydują o zakwalifikowaniu:

• brak formalnych przeszkód (brak zaliczenia z ostatniego semestru, urlop zdrowotny)

• średnia ocen nie mniejsza niż 3,76

• pozytywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej (2,0-5,0)

• mile widziane zaangażowanie w życie uczelni: (samorząd studencki, AZS, pomoc w opiece nad studentami zagranicznymi (system „buddy”)

Miejsce praktyk – jak znaleźć?

Miejsce praktyk możesz znaleźć za pośrednictwem portalu praktyk Erasmus opracowanego przez Erasmus Student Network. Ponadto Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Erasmus+ ESAA zaprasza studentów i absolwentów programu Erasmus+ do korzystania z dynamicznie rozwijającego się forum umożliwiającego nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń. Również my, pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, chętnie Ci pomożemy. Nie wahaj się, napisz lub porozmawiaj z nami!

dwz@pwsz.edu.pl  /  tel. 5287878

Pliki do pobrania